Doporučujeme

FaceBook

REKLAMA

Zajímavosti

Nákupní řád slouží k zjednodušení nebo objasnění postupu při nákupu v našem internetovém obchodě.


1. Vyberte z nabídky v e-shopu daný výrobek nebo produkt o který jste projevili zájem a kliknutím na políčko (poslední políčko v pravé části) ve kterém je zobrazen oranžový nákupní koš, vložíte výrobek do nákupního koše. U každého výrobku je naším systémem automaticky nastaven jeden kus požadovaného zboží. V případě, že od jednoho výrobku chcete objednat více kusů, klikněte na výrobek vícekrát nebo změňte počet požadovaného produktu v bílém políčku, které ukazuje požadovaný počet kusů. Postupujte takto i u dalších výrobků. V pravé horní polovině je zobrazen Váš celkový nákup i s celkovou cenou bez DPH a tučně s daní.

2. Pokud jste se svým nákupem spokojeni a přejete si dokončit Vaší objednávku, klikněte na políčko objednat. Otevře se Vám stránka, na které máte všechno své objednané zboží. Pokud chcete upravit, přidat nebo odebrat zboží z nákupního košíku, upravte požadovaný počet kusů nebo zadejte číslo 0 (při odebrání zboží). Po kliknutí na spodní políčko přepočítat Vám systém obchodu automaticky upraví cenu objednávky. Poté klikněte na políčko objednat.

3. Otevře se Vám stránka z objednávkou.

      Vyberte ze tří možností:
          * Přihlásit
          * Registrovat
          * Nákup bez registrace

Vyplňte kontaktní údaje nebo, jste-li již našim zákazníkem, při přihlášení zadejte heslo a kód. Odešlete údaje a poté zadejte způsob dopravy zboží dle nabídky.

Naše firma respektuje vaše soukromí. Pro poskytování našich služeb však potřebujeme znát Vaše osobní data. Vaše osobní data jsou důvěrná a jsou chráněna před zneužitím, pouze v případě porušení kupní smlouvy budou tyto data poskytnuty advokátní kanceláři.


Při nákupu jsou nezbytné následující údaje:

         • Jméno a příjmení
         • dodací adresa
         • telefonické a emailové spojení
Tyto informace jsou nezbytné pro dodávku zboží a vystavení daňového dokladu.

Děkujeme za čas strávený čtením tohoto zrychleného nákupního řádu.Dodatek k nákupnímu řádu

Storno poplatky, smluvní pokuta

1. Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly (zejména telefonické hovory, objednané a posléze vrácené zboží dodavateli, poštovné, balné apod. do max.výše 500 Kč) a to nejpozději do 14 dnů od zaslání storno faktury formou platebních informací na email zákazníka. V případě neuhrazení nákladů ve stanovené lhůtě, se považuje případ za porušení smlouvy ze strany objednavatele a pohledávka spolu s pokutou 500 Kč bude podstoupena advokátní kanceláři k vymáhání.

2. V případě nevyzvednutí zásilky si prodejce sjednává právo účtovat smluvní pokutu a to ve výši 500,- Kč a dále zaplacení poštovného a balného. Tato smluvní pokuta bude postoupena k vymáhání advokátní kanceláři.

3. Pokud zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky do 7 dnů od prvního neúspěšného pokusu o doručení a za předpokladu, že dojde k převzetí bude smluvní pokuta prominuta a dojde pouze o navýšení celkové ceny zásilky o cenu poštovného dle platného ceníku.

Dne 10.6.2008 v Berouně